Hotărâri AGA

HCLS3 nr. 693/ 2017 privind numirea membrilor CAVizualizare
HCL S3 nr. 614/2017 privind aprob Regulam privind incheierea contract de achizitie de produse, servicii si lucrari Vizualizare
HCLS3 nr. 203/ 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017Vizualizare
HCLS3 nr. 624/ 2017 privind modificarea actului constitutivVizualizare
HCLS3 nr. 551/ 2017 privind aprobare contract de închiriere spațiu excedentar CS ApolloVizualizare
HCLS3 nr. 483/ 2017 privind încetare mandate a 5 membrii CAVizualizare
HCLS3 nr. 463/ 2017 privind modificare organigramă și stat de funcțiiVizualizare
HCLS3 nr. 401/ 2017 privind categoriile indicatorilor de performanțăVizualizare
HCLS3 nr. 399/ 2017 privind modificarea actului constitutivVizualizare
Hcls 345/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017Vizualizare
HCLS3 nr. 346/ 2017 privind majorarea capitalului socialVizualizare
HCLS3 nr. 342/ 2017 privind numirea membrilor CAVizualizare
HCLS3 nr. 295/ 2017 privind schimbarea sediului socialVizualizare
HCLS3 nr. 283/ 2017 privind modificare organigramă și stat de funcțiiVizualizare
HCLS3 nr. 204/ 2017 privind remunerația administratorului provizoriuVizualizare
HCLS3 nr. 221/ 2017 privind programul de activitateVizualizare
HCLS3 nr. 98/ 2017 privind înființarea societățiiVizualizare
HCLS3 nr.405/2018 privind incetarea mandatului unui membru al Coniliului de AdministratieVizualizare
HCLS3 nr. 40/ 2018 privind aprobarea bugetului de venituriVizualizare
HCLS3 nr. 180/ 2018 privind aprobarea indicatorilor de performantaVizualizare
HCLS3 nr.121/2018 privind aprobarea unor masuri de imbunatarire a act de transparenta institutionalaVizualizare
HCLS3 nr. 190/ 2018 privind aprobarea bilantului contabilVizualizare
HCLS3 nr. 220/2018 privind modificarea Caietului de sarciniVizualizare
HCLS3 nr. 241/ 2018 privind majorarea capitalului socialVizualizare
HCLS NR. 254/2018 privind atribuirea contractului de mentenanta pentru constructiiVizualizare
HCLS3 nr. 428/ 2018 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieliVizualizare
HCLS3 nr. 503/ 2018 privind modificarea art.4 si art.5 ale Hotararii Consiliului LocalVizualizare
HCLS3 nr. 540/ 2018 privind modificare Actului Constitutiv al societatii OPS3Vizualizare
HCLS3 nr. 557/ 2018 privind numirea unui membru in Consiliul de AdministratieVizualizare
HCLS3 nr.584 din 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor componentei variabileVizualizare
HCLS3 nr. 593/ 2018 privind atribuirea catre societatea OPS3 Vizualizare
 HCLS3 nr. 59/2018 privind auditarea societatilor Vizualizare
HCLS3 nr. 188/ 2019 aprobarea tarifului de referinta, asigurarea pazeiVizualizare
HCLS3 nr. 189/ 2019  aprobarea tarifului de referinta, asigurarea mentenanteiVizualizare
HCLS3 nr. 244/2019 privind aprobarea bilantului contabilVizualizare
HCLS3 nr. 246/ 2019 privind atribuirea contractului de serviciiVizualizare
HCLS3 nr. 252/ 2019 ATRIBUIREA DE CATRE DGASPC A SERV DE PAZA CATRE OPS3Vizualizare
HCLS3 nr. 243/ privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019Vizualizare
HCLS3 nr. 274/2019 privind acordarea unui mandat presedintelui consiliuluiVizualizare
HCLS3 nr. 329/ 2019 contract “proiect tehnic de lucrari si reparatii”Vizualizare
HCLS3 nr. 384/ 2019 privind completarea actului constitutivVizualizare
HCLS3 nr. 492 / 2019 privind achizitionarea de materiale necesare efectuarii operatiei de trasare/retrasare parcariVizualizare
HCLS3 nr.517 / 2019 privind atribuirea catre societatea OPS3 amenajare teren de tenis/ sport cu plase de protectieVizualizare
 HCLS3 nr.347 /2019 privind plata componentei variabile Vizualizare

HCLS3 nr. 115/ 2020 achizitionarea de materiale necesare efectuari operatiei de trasare/retrasare parcariVizualizare
HCLS3 nr. 112/ 2020  aprobarea bilantului contabil pe anul 2019 si programul de activitate pe anul 2020 Vizualizare
HCLS3 nr. 111/2020 privind aprobarea derularii contractelor cu valoare mai mare de 100.00 euro fara TVA Vizualizare
HCLS Nr.112 /29.04.2020 Anexa Nr.3 raportul consiliului de administratie privind exercituil financiar 2019Vizualizare